Som en auktoriserad golvfirma måste det finnas  giltiga certifikat och en KMA handbok som vi går efter när vi utför vårt dagliga arbete

Utvecklingen av vårt arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö pågår ständigt.

 

 

Vi har 40+ år erfarenhet

Vi utför alla våra jobb efter vår KMA handbok.
Det gör vi för att uppfylla de krav som ställs på oss som företag.

KMA - Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö